Privacy policy

 

Dit is de privacy verklaring van Peak Dogs Hondentraining en Gedragstherapie (hierna Peak Dogs).

Contactgegevens

Peak Dogs

Anouk Gaemers

Garnaal 12

3225AG Hellevoetsluis

Telefoon: 0653908427

E-mail: info@peakdogs.nl

 

1. Functionaris gegevensbescherming

Peak Dogs is een zelfstandige onderneming zonder personeel. Daarom hebben wij geen functionaris gegevensbescherming. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor de goede toepassing van de wet bescherming persoonsgegevens.

 

2. Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je indien je:

 1. Als klant één of meerdere diensten van Peak Dogs afneemt;
 2. Via een door Peak Dogs aangeboden registratieformulier contact met ons opneemt;
 3. Als u zich inschrijft voor een door Peak Dogs georganiseerd evenement;
 4. functioneert als helper.

 

Wij verwerken daarbij de volgende (persoons) gegevens:

 1. Naam, adres, geslacht, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen);
 2. IBAN rekeningnummer en tenaamstelling;
 3. Gegevens hond(en);
 4. Gegevens over ervaring en voorkeuren;
 5. je akkoord met de algemene voorwaarden.

 

Wij kunnen deze gegevens gebruiken om de volgende doelen te bereiken:

 1. Goederen en/of diensten te kunnen leveren;
 2. Verstrekken van informatie;
 3. Contact met je opnemen en/of te onderhouden;
 4. Verbeteren van de dienstverlening;
 5. Financiële administratieve doeleinden zoals het versturen van een factuur;
 6. De website www.Peakdogs.nl te optimaliseren.

 

2. Informatie, wijzigingen, correctie, verwijdering, overdracht en bezwaar

Je kan contact opnemen met Peak Dogs via info@peakdogs.nl voor:

 1. Informatie over de wijze waarop wij jouw (persoons)gegevens van je verwerken;
 2. Vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 3. Inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken;
 4. Correctie, beperking, wissen of overdracht van je gegevens;
 5. Bezwaar tegen het gebruik van je gegevens door Peak Dogs.

 

3. Beveiliging van je gegevens

Peak Dogs neemt de beveiliging van uw gegevens serieus en daarom zal Peak Dogs uitsluitend uw persoonsgegevens gebruiken voor de in deze privacy verklaring genoemde doeleinden. Peak Dogs zal daarbij de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om je gegevens te beveiligen.

 

4. Delen van persoonsgegevens met derden

Peak Dogs verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Het delen van persoonsgegevens zal enkel plaatsvinden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

5. Bewaren van jouw gegevens

Peak Dogs bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk, gelet op het doel van de verwerking of wetgeving die het bewaren verplicht. Peak Dogs hanteert een bewaartermijn van 36 maanden na afronding van de opdracht, tenzij het om bedrijfsmatige documenten gaat die een langer wettelijk bewaartermijn hebben.

 

6. Cookies, of vergelijkbare technieken

Peak Dogs gebruikt functionele, analytische en tracking Cookies. Wij gebruiken Cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en voorkeursinstellingen worden onthouden. De Cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten functioneren en te kunnen optimaliseren.

Op de website www.peakdogs.nl kun je hyperlinks aantreffen naar websites van derden. Deze privacy verklaring is daarop niet van toepassing. Peak Dogs draagt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en/of inhoud van deze sites. Ook draagt Peak Dogs geen verantwoordelijkheid hoe die website van deze derden omgaat met jouw persoonsgegevens. Lees daarvoor altijd de privacyverklaring van de desbetreffende website die je bezoekt.

 

7. Wijzigingen privacyverklaring

De teksten van de privacyverklaring kunnen worden gewijzigd door Peak Dogs zelf. Om die reden raad Peak Dogs jou aan om de privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen.